Odborné studie a analýzy k 3. KPSS zpracované FSS MU

Problematika bydlení s doprovodnou sociální službou – ke stažení ZDE

Propojování sociálních a zdravotních služeb – ke stažení ZDE

Postavení osob se zdravotním postižením na trhu práce v městě Brně – ke stažení ZDE

Problematika lidí pečujících o blízkou osobu v městě Brně – ke stažení ZDE