Koordinační skupina představuje řídící složku procesu KPSS.

Koordinační skupina (KS) je tvořena 9 členy, tj. třemi zástupci z řad uživatelů, třemi zástupci z řad poskytovatelů a třemi zástupci z řad zadavatele sociálních služeb.

Jejím úkolem je metodicky vést proces KPSS, definovat a schvalovat postup prací, řešit operativní problémy, řídit pracovní skupiny, projednávat podobu komunitního plánu a sledovat jeho naplňování. KS se schází pravidelně 1x za měsíc, přičemž z každého jednání je vyhotoven zápis, který je zaslán všem členům a uveřejněn na webových stránkách.

Složení koordinační skupiny:

  • JUDr. Jitka Tesařová, vedoucí Oddělení koncepce a plánování služeb Odboru sociální péče MMB
  • PhDr. Zdenka Hašová, vedoucí Referátu komunitního plánování sociálních služeb Odboru sociální péče MMB
  • Mgr. Tomáš Jurčík, vedoucí Oddělení sociálního začleňování Odboru sociální péče MMB
  • Helena Krištofová, referent pro sociální začleňování Odboru sociální péče MMB
  • PaedDr. Blanka Veškrnová, Sdružení PRÁH
  • Bc. Zuzana Dlouhá, DiS., Centrum sociálních služeb p.o., vedoucí Nojmánku
  • Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D., statutární zástupkyně spolku Klíč pro rodinu
  • Mgr. Eva Janáčková
  • Ing. Milena Němcová

Koordinace procesu KPSS:

  • Mgr. Radim Janík, Referát komunitního plánování sociálních služeb Odboru sociální péče MMB