Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje

Mečová 5
602 00 Brno

tel: 731 486 740, 603 390 305
mail: info@domovypotrebnych.cz

Raiffeisenbank a.s., č.ú. 2141329001/5500
: 605 54 410