Nejbližší zasedání správní rady proběhne ve čtvrtek 15. února 2018 ve 12.30 v Klubu zastupitelů na Mečové.

Další zasedání 15. března, 19. dubna, 17. května a 21. června 2018.

Nadační fond je právnickou osobou založenou podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
Základním dokumentem nadačního fondu je Statut a nejvyšším orgánem nadačního fondu je správní rada. Statutárním zástupcem je předsedkyně správní rady, kterou jmenuje a odvolává správní rada.

Předsedkyně správní rady

Mgr. Bc. Monika Škorpíková, Odbor sociální péče Magistrátu města Brna, vedoucí Oddělení koncepce a plánování služeb

Místopředsedkyně správní rady

PhDr. Zdenka Hašová, Odbor sociální péče Magistrátu města Brna, vedoucí Referátu komunitního plánování sociálních služeb

Členové správní rady

MUDr. Josef Drbalčlen Zastupitelstva města Brna a předseda Komise sociální a zdravotní Rady města Brna

Mgr. Lubora Bednaříková, členka Zastupitelstva města Brna a místopředsedkyně Komise sociální a zdravotní Rady města Brna

Bc. Miloslav Humpolíček, člen Zastupitelstva města Brna a člen Komise sociální a zdravotní Rady města Brna

Mgr. Marek Šlapal, člen Zastupitelstva Jihomoravského kraje  a člen Rady Jihomoravského kraje pro zdravotnictví a sociální oblast

JUDr. Jitka Tesařová, členka správní rady

Revize

Ing.Petra Šustrová,

Revizor je kontrolním orgánem nadačního fondu, kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví. Jeho funkce je neslučitelná s funkcí člena správní rady.