Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje děkuje všem sponzorům a spolupracovníkům, kteří přispěli k naplnění cílů nadačního fondu, a to zejména těmto:

  • Statutární město Brno
  • Jihomoravský kraj