Posláním nadacního fondu je pomoc právnickým a fyzickým osobám, které poskytují sociální služby, a obcanům Jihomoravského kraje, a to zdravotně postiženým, seniorum a dalším obcanum v obtížných sociálních situacích. Podporuje také vzdelávání a profesní rozvoj pracovníku v sociálních službách.