pomoc občanům v obtížných životních situacích formou nadačních příspěvků

Jak projekt vznikl?

Díky solidaritě a štědrosti tisíců lidí, kterým nebyl lhostejný osud zadlužené stařenky s důchodem zatíženým exekucí. Lidí, díky nimž se nám podařilo vyřešit nejen situaci jedné staré paní, ale pomáhat i dalším potřebným lidem.

Jak pomáháme?

Spolupracujeme se sociálními pracovnicemi v městě Brně, které nás upozorňují na netypické sociální případy, jež nelze běžně řešit formou existujících sociálních dávek a služeb. Poskytnutím menší finanční pomoci se nám daří zabránit úplnému sociálnímu propadu těchto lidí. Pomohli jsme překlenout tíživou životní situaci lidem, kterým hrozila ztráta střechy nad hlavou, rodinám v dluhové pasti, lidem strádajícím nedostatkem jídla i zdravotně postiženým občanům.

Proč to děláme?

Většina z nás je schopna se o sebe víceméně postarat, někteří to však z různých, jimi nezaviněných důvodů nedokážou. V takových případech mnozí říkají, že se má postarat stát, i když na něj jinak žehrají.

Jsme ale přesvědčeni, že my, kteří jsme zajištěni a pomoc druhých nepotřebujeme, bychom určitě měli pomáhat potřebným, a nespoléhat jen na stát a jeho různé instituce.

Po vyhodnocení pilotního projektu „Carmen“, tj. poskytování půjček občanům v tíživé sociální situaci, rozhodla správní rada nadačního fondu na svém zasedání dne 2. února 2014 neposkytovat nadále bezúročné půjčky. Současně správní rada rozhodla o prominutí dluhu všem stávajícím dlužníkům od měsíce května 2014. Občané, s nimiž byla uzavřena smlouva o půjčce, byly rozeslány doporučené dopisy s informací o prominutí dluhu.

Správní rada dále na tomtéž zasedání rozhodla, že bude poskytovat občanům Brna a Jihomoravského kraje v tíživých sociálních situacích nadační příspěvky dle článku 13 Statutu.

Kritéria a pravidla poskytování nadačních příspěvků ke stažení ZDE

Žádost o nadační příspěvek ke stažení ZDE

V roce 2016 bylo vyplaceno 38 nadačních příspěvků v celkové výši 523 008 Kč. 

Dle účelu byly poskytnuté příspěvky ve 24 případech určeny na získání bydlení – tedy na úhradu kauce, případně prvního nájmu či provize realitní kanceláři, 5 nadačních příspěvků bylo poskytnuto na zaplacení dlužného nájemného či nedoplatku na energiích – jednalo se o udržení bydlení. 8 nadačních příspěvků bylo poskytnuto na zakoupení nezbytných potřeb do domácnosti a vybavení bytu, 1 příspěvek na pomůcky pro studenta. Ve všech uvedených případech byli žadatelé v hmotné a sociální nouzi, ale nesplňovali podmínky pro poskytnutí nepojistných sociálních dávek.

Dle zpětné vazby od sociálních pracovnic provádějících sociální šetření v jednotlivých případech lze hovořit o 85% úspěšnosti.