Již od roku 2002 zajišťuje nadační fond letní ozdravné pobyty vždy pro přibližně 20 dětí a jejich doprovod z černobylské oblasti Ukrajiny. Tuto již tradiční akci zajišťuje v období letních prázdnin nadační fond ve spolupráci s ústavem Kociánka.

Ve dnech 30. června do 13. července 2014 nadační fond zorganizoval ozdravný pobyt devatenácti dětí se zdravotním postižením z Dětského domova ve Vilšanech ze Zakarpatské oblasti Ukrajiny a jejich dvoučlenného doprovodu. Děti ve věku od 9 do 17 let strávily dva týdny v domově pro zdravotně postiženou mládež Centrum Kociánka, kde pro ně byl připraven pestrý program. Tuto již tradiční akci zajišťuje v období letních prázdnin nadační fond ve spolupráci s Centrem Kociánka a městem Brnem. Formality spojené s vycestováním z Ukrajiny zařizuje Konzulát Ukrajiny v Brně a Konzulát ČR ve Lvově. Finanční prostředky na letošní pobyt získal sociální nadační fond od firmy ALTA, a. s., od společností Nová Mosilana, a. MT Legal s. r.o. Sponzorsky přispěl rovněž Jihomoravský kraj, Pravoslavná církevní obec v Brně, ze soukromých osob pan Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje.

Díky sponzorům mohly děti strávit v Brně a okolí dva prázdninové týdny plné zážitků. Nadační fond se stejně jako v předešlých letech obrátil na vedení Dopravního podniku města Brna, který poskytl hostům z Ukrajiny volné jízdenky na celou dobu pobytu, vybrané brněnské organizace zase umožnily volný vstup do různých zajímavých míst, například o brněnské zoologické zahrady.

Kromě těchto návštěv děti navštěvovaly koupaliště v těsné blízkosti Kociánky.

Vítaným zpestřením pobytu v Brně byly celodenní výlet do Lednice, kde ukrajinské děti navštívily zámek a zámeckou zahradu včetně projížďky na loďkách, a výlet do westernového městečka v Boskovicích.

V závěru čtrnáctidenního pobytu se ukrajinské děti na Kociánce setkaly také s představiteli města Brna a zástupci sponzorů.

Poděkování za finanční dary, které v letošním roce umožnily zorganizovat ozdravně rekondiční pobyt ukrajinských dětí v Brně, patří těmto sponzorům:

 • Mgr. Michal Hašek
 • ALTA, a. s.
 • Jihomoravský kraj
 • Nová Mosilana a.s.

Kromě sponzorů, kteří poskytli finanční dary, patří poděkování ještě následujícím sponzorům:

 • Dopravní podnik m. Brna – pan Miloš Havránek, generální ředitel
 • Zámecký hotel Hubertus, cukrárna, Lednice – paní Škodová
 • 1.Plavební společnost, Lednice – pan Martínek
 • Státní zámek Lednice, paní Ivana Kolásková, kastelánka
 • Westernové městečko Boskovice – pan Luboš Jerry Procházka
 • Koupaliště Královo Pole, Křižíkova – pan Bruno Jelínek
 • Zoologická zahrada města Brna – pan Martin Hovorka, ředitel